1K
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 Ma @
wf-2/2 Ko sg3
religia Kw 19 j.angielski-1/2 Sk 9 montaż-1/2 Ak 76
montaż-2/2 Pm 63
 
2 8:55- 9:40 wf-1/2 Ma @
wf-2/2 Ko sg3
matematyka Li 68 historia Oj 19 montaż-1/2 Ak 76
montaż-2/2 Pm 63
j.polski Zi 46
3 9:50-10:35 j.polski Zi 19 biologia Su 73 matematyka Li 49 montaż-1/2 Ak 76
montaż-2/2 Pm 63
matematyka Li 68
4 10:50-11:35 j.angielski-1/2 Sk 9
informatyka-2/2 Kz 71
geografia Rm 47 fizyka Km 16 e_dla_bezp Bm 65 montaż-1/2 Pm 63
montaż-2/2 Ak 76
5 11:45-12:30 chemia Se 73 systemy-1/2 Ba 66
systemy-2/2 Rn 63
wf-1/2 Ma @
j.angielski-2/2 Sk 50
systemy-1/2 Ba 66
systemy-2/2 Rn 71
montaż-1/2 Pm 63
montaż-2/2 Ak 76
6 12:40-13:25 zaj.z wych. Ak 19 systemy-1/2 Ba 66
systemy-2/2 Rn 63
j.polski Zi 9 systemy-1/2 Ba 66
systemy-2/2 Rn 71
montaż-1/2 Pm 63
montaż-2/2 Ak 76
7 13:35-14:20 informatyka-1/2 Kz 69
j.angielski-2/2 Sk 9
wf-2/2 Ko sg3 religia Kw MCI j.niemiecki-1/2 Mg 46
j.niemiecki-2/2 Kj 68
wok Ro 50
8 14:30-15:15       j.niemiecki-1/2 Mg 46
j.niemiecki-2/2 Kj 68
j.niemiecki-1/2 Mg 9
9 15:25-16:10       j.niemiecki-2/2 Kj 68  
Obowiązuje od: 11 lutego 2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum