2K
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 strony-1/2 Nr 69
bazy-2/2 Dm 64
wf-1/2 Zz sg1     rewalidacja Bz 10
2 8:55- 9:40 strony-1/2 Nr 69
bazy-2/2 Dm 64
wf-1/2 Zz @     rewalidacja Bz 10
3 9:50-10:35 matematyka Za 52 wos Om 46 r_informat.-2/2 IN 66 j.niemiecki-1/2 Mg 19
j.niemiecki-2/2 Sm 73
j.angielski-1/2 Sk 9
strony-2/2 Nr @
4 10:50-11:35 matematyka Za 52 j.polski Ro 50 r_informat.-2/2 IN 66 j.polski Ro 50 j.angielski-1/2 Sk 9
strony-2/2 Nr @
5 11:45-12:30 zaj.z wych. Dm MCI bazy-1/2 Dm 64
wf-2/2 Ku sg2
przedsięb. Rm 47 j.niemiecki-1/2 Mg 10
j.niemiecki-2/2 Sm 73
przedsięb. Rm 47
6 12:40-13:25 wf-1/2 Zz sg2
j.angielski-2/2 Bo 47
bazy-1/2 Dm 64
wf-2/2 Ku sg2
matematyka Za 15 religia Kw 19 systemy-1/2 Ba 66
wf-2/2 Ku sg3
7 13:35-14:20 j.angielski-2/2 Bo 47 bazy-1/2 Dm 64
systemy-2/2 Ba 66
historia Om 46 montaż-1/2 Rs 63
montaż-2/2 Ak 76
systemy-1/2 Ba 66
8 14:30-15:15   bazy-1/2 Dm 64
systemy-2/2 Ba 66
religia Kw 19 montaż-1/2 Ak 76
montaż-2/2 Rs 63
systemy-1/2 Ba 66
9 15:25-16:10   systemy-2/2 Ba 66   r_informat.-1/2 VI 76
bazy-2/2 Dm 64
 
10 16:20-17:05       r_informat.-1/2 VI 76
bazy-2/2 Dm 64
 
Obowiązuje od: 8 kwietnia 2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-04-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum