72
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Pk 4I-1/2,4R-1/4 TBDiAI
Pk 4I-1/2,4R-1/4 TBDiAI
Pk 4K-1/2,4R-3/4 TBDiAI
Pk 4I-2/2,4R-2/4 TBDiAI
Pk 4K-2/2,4R-4/4 TBDiAI
2 8:55- 9:40 Pk 4I-1/2,4R-1/4 TBDiAI
Pk 4I-1/2,4R-1/4 TBDiAI
Pk 4K-1/2,4R-3/4 TBDiAI
Pk 4I-2/2,4R-2/4 TBDiAI
Pk 4K-2/2,4R-4/4 TBDiAI
3 9:50-10:35 Pk 4I-1/2,4R-1/4 TBDiAI
Pk 4K-1/2,4R-3/4 TBDiAI
Pk 2I-1/2 Python
Pk 4I-2/2,4R-2/4 TBDiAI
Pk 4K-2/2,4R-4/4 TBDiAI
4 10:50-11:35 Pk 4I-1/2,4R-1/4 TBDiAI
Pk 4K-1/2,4R-3/4 TBDiAI
Ch 1Ng-2/2 informatyka
Pk 4I-2/2,4R-2/4 TBDiAI
Pk 4K-2/2,4R-4/4 TBDiAI
5 11:45-12:30 Sa 1Dg-1/2 j.angielski
Sa 2I-1/2 j.angielski
Sk 2K-1/2 j.angielski
Pk 4I-1/2 r_informat.
Pk 3I-2/2 bazy
6 12:40-13:25 Pk 3I-1/2 bazy
  Sk 2K-1/2 j.angielski
Pk 4I-1/2 r_informat.
Pk 3I-2/2 bazy
7 13:35-14:20 Pk 3I-1/2 bazy
Mg 1Ng-1/2 j.niemiecki
Ch 1Dg-2/2 informatyka
  Pk 4K-1/2,4R-3/4 TBDiAI
8 14:30-15:15 Pk 4I-2/2,4R-2/4 TBDiAI
  Pk 4K-2/2,4R-4/4 TBDiAI
Mb 4K-2/2 r_informat.
Pk 4K-1/2,4R-3/4 TBDiAI
9 15:25-16:10 Pk 4I-2/2,4R-2/4 TBDiAI
Mb 3I-2/2 r_informat.
Pk 4K-2/2,4R-4/4 TBDiAI
Mb 4K-2/2 r_informat.
 
10 16:20-17:05 Kk 1Rg-1/2 MiEKOiUP
Mb 3I-2/2 r_informat.
     
11 17:10-17:55 Kk 1Rg-1/2 MiEKOiUP
       
12 18:00-18:45 Kk 1Rg-1/2 MiEKOiUP
       
Obowiązuje od: 30 września 2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-09-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum