Zastępstwa w dniu 2020-02-24 poniedziałek
Hanna Ciesielska
6 1 Kg - Język polski, 68 Danuta Rosa za nieobecny oddział
Jacek Demczar
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 M(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 K - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 4 M(2) - Informatyka rozszerzona, 64 Anna Szóstakowska za nieobecny oddział
4 3 I(2) - Programowanie i tworzenie aplikacji , 64 Krzysztof Adamski za nieobecny oddział
5 3 I(2) - Programowanie i tworzenie aplikacji , 64 Krzysztof Adamski za nieobecny oddział
6 3 I(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 I(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
2 Wewn Anita Ziółkowska  
3 szat Wojciech Małuch  
Grzegorz Kondeja
7 4 M(2) - Wychowanie fizyczne, sg3 Krzysztof Kuczmyło za nieobecny oddział
8 3 P - Wychowanie fizyczne, sg3 Krzysztof Kuczmyło za nieobecny oddział
Marcin Molak
1 3 I(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 I(1) - Informatyka rozszerzona, 63 Anna Zelent Serówka za nieobecny oddział
3 4 R - Informatyka rozszerzona, 63 Marcin Orzechowski za nieobecny oddział
4 4 R - Informatyka rozszerzona, 63 Anna Skrzypczak za nieobecny oddział
5 4 R - Informatyka rozszerzona, 63 Danuta Rosa za nieobecny oddział
6 3 I(1) - 22Tworzenie stron internetowych i grafiki , 63 Krzysztof Adamski za nieobecny oddział
7 3 I(1) - 22Tworzenie stron internetowych i grafiki , 63 Krzysztof Adamski za nieobecny oddział
dyżury
6 II_P Tomasz Bednarek  
Renata Nagiewicz
4 3 I(1) - Programowanie i tworzenie aplikacji internetowych, 69 Marcin Orzechowski za nieobecny oddział
5 3 I(1) - Programowanie i tworzenie aplikacji internetowych, 69 Anna Szóstakowska za nieobecny oddział
6 1 Ip(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 1 Ip(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
6 szat Ewa Wesołowska Pietrusza  
Katarzyna Pazdej
6 4 I(1) - Informatyka rozszerzona, 72 Anna Szóstakowska l. zast.
7 4 I(1) - Informatyka rozszerzona, 72 Katarzyna Szmiłyk za nieobecny oddział
8 4 I(1) - Informatyka rozszerzona, 72 Katarzyna Szmiłyk za nieobecny oddział

Klasa 3K- zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w ramach projektu CZAS ZAWODOWCÓW BIS (opiekun Dm)
Klasa 1Ip - wyjazd do Poznania w ramach  działalności Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej (Poznański Park Naukowo Technologiczny) z Nr, Mm i Re


Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN