Dzień 18 czerwca 2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
 
 
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN